ShqipEnglish
Publikime PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Revista "E Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore"


Revista 01
Revista 12 Revista 23 Revista 34 Revista 45
Revista 02
Revista 13
Revista 24
Revista 35 Revista 46
Revista 03
Revista 14 Revista 25 Revista 36
Revista 04
Revista 15 Revista 26 Revista 37
Revista 05
Revista 16 Revista 27 Revista 38
Revista 06
Revista 17 Revista 28 Revista 39
Revista 07
Revista 18 Revista 29 Revista 40
Revista 08
Revista 19 Revista 30 Revista 41
Revista 09
Revista 20
Revista 31 Revista 42
Revista 10
Revista 21 Revista 32 Revista 43
Revista 11
Revista 22 Revista 33

Revista 44


Publikime, Raporte dhe Rakomandime të Qendrës së Studimeve Parlamentare

 

 

Raport Rezultatet e Monitorimit
Rregulla dhe rekomandime për hartimin e akteve normative
Transparenca dhe pjesemarrja e publikut
Procesi i Ankimimit ndaj Gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë
Raport mbi Projektin "Ankesat e Qytetarëve ndaj Gjyqësorit"
Rëndësia e Ekzekutimit të Vendimeve të Gjykatës Kushtetuese
Raporti mbi konfliktin e interesit dhe Kodin e Sjelljes
Raport mbi zbatimin e së drejtës së peticionit në Shqipëri
Raport mbi monitorimin e financimeve te subjekteve zgjedhore ne zgjedhjet e pergjithshme te qershor 2009
Pjesëmarrja e publikut në ligjbërje; procesi i vendimmarrjes në Kuvend dhe pjesëmarrja e publikut në të
Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës (01)
Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës (02)
Rritja e rolit të Parlamentit në procesin e integrimit përmes pjesëmarrjes legjislative dhe transparencës (03)
Pjesëmarrja e publikut në ligjbërje: procesi i vendimmarrjes në Kuvend dhe pjesëmarrja e publikut në të në Republikën e Shqipërisë Analizë krahasuese ligjore mbi këtë rregullim Rezultatet e monitorimit të kryer në Kuvendin e Shqipërisë
Raport monitorimi zbatimi i ligjit “per të drejtën e informimit mbi dokumentat zyrtare” në disa institucione të administratës publike
Raport mbi monitorimin e respektimit të standardeve etike nga gjyqtarët. Korrik 2010 - Qershor 2011