ShqipEnglish
Projektet e Realizuara 2010 - 2011
PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Rritja e të kuptuarit të transparencës në qeverisje kundrejt publikut, në Shqipëri 

Rritja e të kuptuarit të transparencës në qeverisje kundrejt publikut, në Shqipëri. Projekt i financuar nga Balkan Trust for Democracy.

 
PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Rritja e besimit të publikut tek gjyqësori 

Rritja e besimit të publikut tek gjyqësori, bazuar në parimet e transparencës dhe përgjegjshmërisë, përmes vendosjes së procedurave eficente të vlerësimit në cështje që lidhen me etikën e gjyqtarit.
Projekt i financuar nga Ambasada Amerikane në Tiranë.

 
PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Pjesëmarrja e publikut dhe transparenca në procesin legjislativ 

Pjesëmarrja e publikut dhe transparenca në procesin legjislativ: e drejta e informimit si një instrument thelbësor për një pjesëmarrje efektive të shoqërisë civile në procesin ligjbërës si dhe për rritjen e përgjegjshmërisë së parlamentit.
Financuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur, Soros në Shqipëri.